VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Aardwetenschappen: Waterkolom

rss

Groen licht voor PLUXIN-project: plasticvervuiling in rivieren in kaart brengen en saneren

Toegevoegd op: 2020-06-19
De hoeveelheid plastic in rivieren en de oceaan neemt alsmaar toe. In het kader van het PLUXIN-project bundelen Vlaamse wetenschappers, ondernemers en De Blauwe Cluster de krachten om het plastic dat via havens en rivieren in zee terecht komt met innovatieve en automatische detectiemethoden in kaart te brengen. Einddoel is om oplossingen aan te reiken en in Vlaanderen baanbrekende commerciële initiatieven op te zetten in plastic-sanering van water en sedimenten. ...

Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

Toegevoegd op: 2020-06-18
Plastic zwerfvuil is een wereldwijd probleem. Eenmaal in het milieu, verbrokkelt het plastic tot kleinere partikels. Ook door gebruik van synthetische kledij en cosmetica, afslijtende verflagen en autobanden e.d.m. komen kleine plasticpartikels vrij. Ze belanden in de lucht, water en bodem. En uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan. ...

VLIZ ontwikkelt robot om satellietmetingen te valideren

Toegevoegd op: 2020-01-27
Wetenschappers gebruiken data van satellieten in de ruimte om beter inzicht te krijgen in de algenbloei en sedimenttransport in kustwateren. Af en toe is het nodig om de juistheid van deze gegevens af te toetsten aan metingen gemaakt ter plekke – ter hoogte van het zeeoppervlak – en zo nodig te corrigeren. Traditioneel varen wetenschappers daarvoor uit met een schip en meten ze de actuele situatie. Binnen het project Hypermaq ging het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op zoek naar een geautomatiseerde manier van werken, en ontwikkelde hiervoor het robotsysteem PANTHYR. Dat kan volledig autonoom meer data verzamelen op zee dan voorheen ooit mogelijk was. Een vervolgproject wil nu wereldwijd een netwerk van deze robots uitrollen. ...

Help je mee pCO2 metingen in zee te verbeteren?

Toegevoegd op: 2020-01-13
Ben je als wetenschapper of operator betrokken bij het meten van CO2-concentraties in zee? Zin om met je kennis en expertise bij te dragen aan de vergelijkende oefening van de nieuwste pCO2-sensoren en -instrumenten, die de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) tussen 24 augustus en 4 september 2020 in Oostende organiseert? Met deze workshop wil ICOS niet alleen de prestaties van specifieke instrumenten vergelijken, maar ook – in dialoog met fabrikanten en toeleveranciers – de bediening ervan en de verwerking van data verbeteren. Doel is om de best mogelijke meetkwaliteit te bereiken in het mariene CO2-monitoringsnetwerk.

UAntwerpen test het uit: kan olivijn in zee CO2 uit de atmosfeer capteren?

Toegevoegd op: 2019-09-20
Olivijn in zee uitstrooien om actief CO2 uit de lucht te halen: het klinkt een beetje als sciencefiction, maar het heeft potentieel. Als dit olijfgroene gesteente oplost in zeewater, heeft het de wonderbaarlijke eigenschap om CO2 aan de zee te onttrekken. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen testen het uit op het Marien Station Oostende van het VLIZ. Aan de vooravond van de VN-klimaattop volgende week in New York, vatte een ploeg van het VRT-nieuws het onderzoek in een mooie, informatieve reportage.

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]