Deze pagina voorziet in een overzicht van de oorsprongsgebieden van de niet-inheemse soorten in het Belgische deel van de Noordzee en het Schelde-estuarium. Omdat er voor bepaalde soorten nog enige onzekerheid bestaat rond het exacte oorsprongsgebied wordt één enkele soort soms aan meerdere ‘potentiële’ gebieden toegekend. Gelieve dan ook enige voorzichtigheid aan de dag te leggen vooraleer conclusies te formuleren en u steeds te wenden tot de soortenpagina en bijhorende bronnen om u verder te informeren.