Data archeologie | CREST project

Data archeologie

Data wordt vaak verzameld in het kader van kleinschalige, kortlopende onderzoeksactiviteiten. Ze worden bijgehouden op papier, in boeken, jaarverslagen, of in elektronische vorm op de harde schijf van de wetenschapper, .... Ze zitten verstopt in archieven van instituten en lopen het risico verloren te gaan door incidentele schade of catastrofale gebeurtenissen. Niet alleen kunnen gegevens op papier verloren gaan, gegevens in verouderde databanken, Excel-documenten of tekstbestanden worden bewaard op pc's zonder de nodige back-up- en beveiligingsprocedures. In de meeste gevallen zijn deze gegevens niet goed gedocumenteerd.

Dit maakt het vrijwel onmogelijk om ze te gebruiken zonder de data-eigenaar te consulteren.

Deze historische gegevens zijn echter nodig om basisinformatie te verzamelen om te kunnen vergelijken met huidige en toekomstige inzichten en benaderingen over de mariene omgeving.

In dit kader, werden twee historische datasets geïdentificeerd om te digitaliseren en te standardiseren. Deze datasets zullen toelaten de relatie te onderzoeken tussen de historische meteorologische omstandigheden en de sedimentherverdeling en morfologische veranderingen van het strand.

Het hoogtemodel van de strandzone van de Vlaamse kust werd jaarlijks opgesteld ter opvolging van strandmorfologie t.b.v. kustverdediging en het beheer van de strandzone.

Met behulp van strandprofielen kunnen de effecten van erosie en aangroei van het strand bestudeerd worden. Langsheen de Belgische kust werden op regelmatige basis dergelijke profielen opgemeten. Belangrijk, want de opmetingen gebeurden op nog niet verstoorde stranden, er is dus nog geen impact van enige suppletie.

 

Hoogtemodel van de strandzone (1983-1996)

Het hoogtemodel van de strandzone van de Vlaamse kust werden opgesteld door Afdeling Kust en Eurosense Belfotop NV. Deze modellen werden in de periode 1983-1996 opgemaakt ter opvolging van strandmorfologie t.b.v. kustverdediging en beheer strandzone.

Voor de twee CREST-studiegebieden (Mariakerke en West-Groenendijk) werd de data opgevraagd en gedigitaliseerd.

De resultaten hiervan kunnen geraadpleegd worden via het geoportaal (thema: hoogte).

Meer info.

 

Strandprofielen (1971 - 1996)

Via de online applicatie Exploring beach profiles kunnen volgende gegevens worden gevisualiseerd:

 • Strandprofielen gemeten door Afdeling Kust (MOW; 1971-1983)
  Deze strandprofielen werden gemeten langsheen de Belgische kust ter hoogte van bepaalde merktekens. Voor de zones ten oosten van Blankenberge (vanaf profiel nr 85) is de exacte locatie van het merkteken onbekend.
  Deze dataset bevat 828 profielen, goed voor 11740 meetpunten.
  Metadata over deze dataset kan hier geraadpleegd worden.
   
 • Strandprofielen gemeten door professor De Moor (1979-1996)
  Deze strandprofielen werden gemeten langsheen de Belgische kust ter hoogte van bepaalde kilometerpalen. Van deze collectie metingen werden drie kilometerpalen (KP03, KP07 en KP12) gedigitaliseerd. Deze worden weergegeven in de applicatie.
  Deze dataset bevat 431 profielen, goed voor 73691 meetpunten.
  Metadata over deze dataset kan hier geraadpleegd worden.
   
 • Strandprofielen afgeleid uit de Eurosense hoogtekaarten (1983-1996)
  Waar de strandprofielen (gemeten door Afdeling Kust) de hoogtekaarten van zone 8 en 17 van Eurosense snijden, werden strandprofielen afgeleid voor de periode 1983-1996. In de toekomst zullen hier ook waarden voor de recenter gedigitaliseerde zones 1 en 18 aan toegevoegd worden.
  Deze dataset bevat 81 profielen, goed voor 1236 meetpunten.
  Metadata over de originele dataset kan hier geraadpleegd worden.
   

Meer info.