Data | CREST project

Data

Via het geoportaal kan u geografische data bekijken en op termijn zal het mogelijk zijn gegevens via dit portaal ook te downloaden. In het luik metadata vindt u een beschrijving van beschikbare datasets en projecten in het kader van het CREST-project. Hierbij staat telkens vermeld bij welke instantie u de data kan opvragen. In het data-archief wordt data opgeslagen die in het kader van CREST verzameld wordt. Een login is nodig om toegang te krijgen tot dit archief.