Doelstellingen | CREST project

Doelstellingen

Dit project beoogt vijf wetenschappelijke doelstellingen:

  1.  een beter inzicht krijgen in kustnabije en landwaartse fysische processen inclusief verbeterde modellen en de validatie van ‘grijze’ data m.b.t. kustdynamiek;
  2.  een beter inzicht krijgen in overstromingsrisico’s langsheen de kust en de impact van golfoverslag op structuren, gebouwen en gedrag van mensen binnenin;
  3.  de veerkracht bepalen van het natuurlijk kustsysteem (kustveiligheid) in relatie tot stormen en wind m.b.v. de best beschikbare modellen;
  4.  de validatie van berekeningen a.d.h.v. laboratoriumtesten en terreinmetingen in welbepaalde pilootgebieden;
  5.  de opmaak van betere klimaatscenario’s voor de Belgische kust.

Aparte aandacht wordt geschonken aan de disseminatie van de projectresultaten die vervolgens gebruikt kunnen worden door andere onderzoekers en professionals.

|