Technische experten | CREST project

Technische experten

Een Technische Adviescommissie komt tweemaal gedurende het project samen om de technische vooruitgang van het project te bespreken en insteek te geven: eenmaal halverwege het project en eenmaal op het einde. In deze adviescommissie zetelen internationale experten op het gebied van kustdynamiek afkomstig uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De leden van de Technische Adviescommissie zijn:

  • Catherine Villaret (HR Wallingford) om input en expertise aan te leveren voor de verbetering van golfvoortplantingsmodellen (TOMAWAC), 2D stromingsmodellen (TELEMAC-2D) en 2D sediment transportmodellen (SISYPHE)
  • Jean-Michel Hervouet (Electricité de France Recherche & Développement) om input en expertise aan te leveren voor de verbetering van Telemac-Mascaret modellen
  • Prof. Marcel Stive (TU Delft) om input en expertise aan te leveren over de Nederlandse Zandmotor en kustmorfologie in het algemeen
  • Arnaud Hequette and Marie-Hélène Ruz (Université du Littoral Côte d’Opale) om input en expertise aan te leveren op het gebied van morfodynamiek, de impact van stormen op zandstranden en duindynamiek
  • Luc Zwartjes (Vereniging Leraars Aardrijkskunde) om input en expertise aan te leveren op het gebied van de bruikbaarheid van de technische output in educatiemateriaal (bv. kaartmateriaal)
|