Terreinmetingen | CREST project

Terreinmetingen

Terreinmetingen worden uitgevoerd om de numerieke en fysische modellen te valideren en voor de beoordeling van  fysische processen onder real life omstandigheden. Hoewel veldproeven lijden onder de complexiteit van de echte wereld, hebben ze geen last van schaaleffecten noch van modeleffecten en zijn ze een belangrijke bron van informatie voor de algehele validering van de methodologie.

Vijf soorten terreinmetingen worden uitgevoerd:

De volgende testlocaties worden voorgesteld:

 

Koksijde

Mariakerke

Haven Zeebrugge

Artificiële dijk
(Raversijde, vanaf 2020)

Topografie en bathymetrie

x

x

 

x

Eolisch zandtransport

x

x

 

 

Golfoverslag

 

 

x

x

Water- en sedimentinteractie

x

x

 

 

Golven en waterstand (op zee)

x

x

x

x

Specificaties van de testlocaties:

|