Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Fytoplankton bloei
MODIS satellietbeeld van de oceaankleur
Schuim op het strand: Een natuurlijk fenomeen?
Monitoring van de oceanen vanuit de ruimte

isecalogo

Het grensoverschrijdend project ISECA, dat wordt ondersteund door het INTERREGIV2a Zeeën programma (www.interreg4a-2mers.eu), is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse, Nederlandse, Franse en Britse kennispartners. Het portaal centraliseert kennis en informatie over de eutrofiëring van onze kusten. Het is gericht op het verhogen van het publieke bewustzijnover de gevolgen van eutrofiëring zoals schadelijke algenbloei of sociaal-economische problemen. 

ISECA heeft als doel de uitwisseling van gegevens en wetenschappelijke inzichten rond eutrofiëring van kustwateren in het Britse kanaal en zuidelijke deel van de Noordzee (zie figuur) te verbeteren en richt zich zowel op de kennisinstellingen als de betrokken administraties en het brede publiek. Het project wordt gecoördineerd door het Franse ADRINORD.

 INTERREG
Het onderzoeksgebied van het 2 Zeeën programma (www.interreg4a-2mers.eu)

De eutrofiëring van kustwateren wordt nog steeds als een belangrijk probleem beschouwd en heeft daarom de blijvende aandacht van de Europese gemeenschap (www.ospar.org). De belangrijkste doelstelling van het project is te demonstreren hoe een flexibel op internet gebaseerd informatieplatform voor eutrofiëring kan bijdragen aan een meer efficiënt beheer van de waterkwaliteit in brede zin. Dit informatieplatform zal worden gevoed met informatie betreffende actoren en datasets, toegang tot dataproducten en aardobservatiegegevens zullen worden gecombineerd met integrale simulatiemodellen om inzicht te verschaffen in de oorzaken en mogelijke ecologische en economische gevolgen van eutrofiëring en de effectiviteit van beheerstrategieën. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de wisselwerking tussen verschillende sectoren zoals het toerisme, de visserij en schelpdierkweek, en worden de inzichten van verschillende wetenschappelijke domeinen gecombineerd. Uiteraard is de grensoverschrijdende samenwerking van groot belang, gezien de aard van het probleem, de noodzaak om een verbeterde afstemming van meetgegevens en indicatoren te komen, en de uitwisseling van inzicht over de oorzaken en mogelijke maatregelen. Vanuit het project zal tevens samenwerking gezocht worden met andere Europese onderzoeksprogramma's zoals GMES, MyOcean en DYMAPHY.

ISECA richt zich niet uitsluitend op een wetenschappelijke en/of technische benadering van eutrofiëring. Een belangrijke taak betreft het identificeren van de sleutelactoren en beoogde publiek via verschillende communicatiekanalen (internet, enquêtes, workshops en conferenties). Ook zal een internationale adviesgroep worden aangesteld om de voortgang van het project te volgen en regelmatig vanuit het standpunt van eindgebruikers commentaar te geven. De interactieve betrokkenheid van eindgebruikers is een wezenlijk kenmerk van het project, en zal een rol spelen bij het ontwerp en verbetering van het systeem. De sociaal-economische aspecten zullen worden geanalyseerd aan de hand van de perceptie rond eutrofiëring en het evalueren van de bereidwilligheid van de betrokken instanties tot het betalen voor sanering van (kust-wateren.

In-situ metingen dragen bij tot de monitoring van waterkwaliteit en eutrofiëring. De aardobservaties (AO) en in het bijzonder de "kleur van het water" zijn krachtige monitoring instrumenten. Vanuit de AO zullen indicatoren voor eutrofiëring in kaart worden gebracht.

Modelleren van eutrofiëring is tevens een belangrijk instrument voor de evaluatie van de gevolgen van saneringsmaatregelen en wereldwijde veranderingen. Voor een beperkt aantal locaties zullen demonstratietoepassingen worden ontwikkeld. Naar verwachting kunnen goed gekozen voorbeelden de beoogde gebruikers van het systeem overtuigen van de meerwaarde daarvan, zodat het toekomstig gebruik van het informatieplatform beter verzekerd zal zijn. Bij de modellering zal onder meer gebruik gemaakt worden van herbruikbare modelbouwstenen, die het opzetten van simulatiemodellen en de open uitwisseling van kennis tussen wetenschappers kunnen vergemakkelijken. Daarvoor zal ook gebruik gemaakt worden van de resultaten verkregen uit het Europese 6e kader project SPICOSA (www.spicosa.eu).

Een belangrijke communicatieopdracht bestaat er ten eerste in het publiek uit te leggen wat eutrofiëring is en wat de mogelijke gevolgen zijn. Ten tweede moet door de demonstratie van de innovatieve instrumenten (AO en modellering) een stap voorwaarts  gezet worden in de kennis van en rond eutrofiëring. Het ISECA portaal zal tevens wetenschappelijke documentatie verspreiden zoals o.a. de beschrijving van de in-situ metingen, de "best practice" protocollen en procedures voor kwaliteitscontrole, samen met AO-databanken.

 

adrinord vito PML greenwich

VLIZ.

nausicaa

cemare logo NIOZ2 

Part-financed by ERDF through the Interreg IV A 2 Seas Programme “Investing in your Future”
INTERREG IVa 2Seas Project

 “The document reflects the author's views. The INTERREG IVA 2 Seas Programme Authorities are not liable for any use that may be made of the information contained therein.”

Website developed and maintained by VLIZ

Subscribe Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. to receive the ISECA newsletter by email