IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

MWTL physical monitoring network : tidal predictions [MWTL fysisch monitoring netwerk: het getij]
Contact: Rijkswaterstaat (RWS), more

Access data

Other online datasets:
Availability: Unrestricted
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Description
On this site, you find astonomical water level predictions of 86 Dutch measuring stations in the North Sea, the bordering estuaries and the rivers influenced by the tide. more

De meeste opgenomen locaties behoren tot het landelijke waterstandsmeetprogramma van Rijkswaterstaat. Verder zijn enkele meetlocaties van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. in het Rotterdamse havengebied en enkele regionale meetpunten van het Meetnet ZEGE (ZEeuwse GEtijdewateren) opgenomen. De getijvoorspellingen worden aangeboden in de vorm van een tabel met hoog- en laagwaterstanden en de bijbehorende tijdstippen (getijtafel), en tijdreeksen in grafiekvorm, de zogenaamde getijkrommen. De site bevat altijd getijtafels voor 3 opeenvolgende kalenderjaren. Rond oktober worden de voorspellingen voor het vorige jaar verwijderd, en die van twee jaar later toegevoegd. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de getoonde astronomische waterstanden afwijken van de waarden zoals die in werkelijkheid optreden. De voorspellingen gelden namelijk voor gemiddelde meteorologische omstandigheden en waterafvoer. Afwijkingen van deze beïnvloeden de uiteindelijke situatie.

Scope
Themes:
Physical
Keywords:
Marine, Brackish water, Terrestrial, Tidal prediction, ANE, Netherlands

Geographical coverage
ANE, Netherlands [Marine Regions]

Parameter
Water level

Contributors
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst, moredata manager
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, moredata manager

Related datasets
Parent dataset:
MWTL physical monitoring network, more
(Partly) included in:
MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary, more
Source dataset:
Monitoring network Zeeuwse tidal waters (ZEGE), part. Westerschelde: water level and meteo, more

Dataset status: In Progress
Data type: Software/models/scripts
Data origin: Sensor platform
Metadatarecord created: 2007-10-23
Information last updated: 2015-05-11
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy