IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Koninklijk Werk IBIS
www.ibisschool.be


Thesaurus terms (5) : Dredging; Education; Fisheries; Navigation; Shipping
Address:
Prinses Elisabethlaan 1
8450 Bredene
Belgium

Tel.: +32-(0)59-32 24 84
Fax: +32-(0)59 32 26 82
E-mail:
 Publications 
 
Type: Education

Abstract:
De naam geeft het al aan: het Koninklijk Werk Ibis is een aparte school. Ze omvat het basisonderwijs, het secundair maritiem onderwijs en het internaat, dat onderdak geeft aan al de leerlingen. Dat zijn er honderd in totaal, allemaal jongens van 6 tot 16 jaar. Het Koninklijk Werk Ibis biedt, na voltooiing van het voltijdse secundair onderwijs, uitzicht op een mooie job in de visserij, de baggervaart, het loodswezen en tal van andere maritieme bedrijven. Logisch: als wachtoverste, kapitein, eerste stuurman of hoofdwerktuigkundige ben je altijd gegeerd. Hier komt het speciale karakter van het Koninklijk Werk Ibis het duidelijkst naar voren: de school richt zich in de eerste plaats naar weeskinderen, jongeren met familiale of sociale problemen of van wie de vader visser is, of naar jongens die zich geroepen voelen tot de zee. Eveneens opvallend: het Koninklijk Werk Ibis staat onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit de Koning. Zoals reeds gezegd, kan je als jongen aan het Koninklijk Werk Ibis terecht tot je zestiende. Het voltijdse secundair onderwijs dat er gegeven wordt, bestaat uit een eerste en tweede graad die elk twee jaar in beslag nemen. Na het derde jaar kan je er het 'Certificaat van Scheepsleerjongen' behalen, en na het vierde jaar het 'Getuigschrift van Aspirant Beperkte Visserij' en het 'Beperkt Certificaat GMDSS' (Global Maritime Distress Safety System). Tijdens je opleiding krijg je vanaf de tweede graad ook veel praktijkopleiding aan boord van een opleidingsvaartuig.

Publications (5)  Top 
    split up filter
  • (2011). Koninklijk Werk IBIS vzw Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning: Jaarverslag 2010. Koninklijk Werk IBIS: Bredene. 136 pp., more
  • (2010). IBIS. Jaarverslag 2011. Koninklijk Werk IBIS: Bredene. 135 pp., more
  • Declercq, P. (2007). IBIS 1906-2006: een koninklijk verhaal. Koninklijk Werk IBIS: Bredene. ISBN 978-90-9021742-0. 448 pp., more
  • (2005). IBIS. Jaarverslag 2004. Koninklijk Werk IBIS: Bredene. 89 pp., more
  • IBIS-Troskrant. Koninklijk Werk IBIS: Bredene. , more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications