IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW-HWB)
This institute is the successor of the institute underneath
Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), more
Previous name: Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more

Address:
Koning Albert II-laan 20 bus 5
1000 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 77 36
Fax: +32-(0)2-553 77 15
E-mail:
 Institute | Project 
 

Child institute  Top | Project 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Haven- en Waterbeleid; Cel Integraal Waterbeleid (MOW-Iwabel), more

Abstract:
De afdeling Haven- en Waterbeleid plant het havenbeleid en de Lange Termijnvisie voor de Schelde, en werkt aan het integraal waterbeleid en het scheepvaartbeleid, dit alles in regionale en internationale context.

Deze afdeling is samengesteld uit de vroegere 'afdeling Beleid Havens, Waterwegen en Zeewezen' en 'afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit'.

Project  Top | Institute 
  • Plan-MER for the strategic plan for the port of Antwerp, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Project