IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Directie Scheepvaartcontrole

Parent institute: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer, more


Child institutes (2)  Top 
  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer; Directie Scheepvaartcontrole; Scheepvaartcontrole - Schepenbeheer - Zeebrugge, more
  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer; Directie Scheepvaartcontrole; Scheepvaartcontrole Oostende, more

Abstract:
De Directie Scheepvaartcontrole is belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de zee-eigendommen op zee, het voorkomen van verontreiniging van het mariene milieu, het verbeteren van de leefomstandigheden aan boord en het vervoer van gevaarlijke goederen over zee.
In de meeste gevallen gebeurt die activiteit in uitvoering van de in Belgisch recht omgezette internationale regelgeving uitgaande van de IMO, de IAO en de Europese Unie. De Directie Scheepvaartcontrole is ook bevoegd met betrekking
tot de scheepvaart op de binnenwateren, met name voor de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de scheepvaartreglementering inzake veiligheid en exploitatie.
Zowel wat de zeevaart als wat de binnenvaart betreft, heeft de Directie Scheepvaartcontrole 2 essentiële opdrachten:

  • Certificatie: het aflveren van persoon- en scheepsgebonden attesten (certificaten, brevetten, meetbrieven,...) op verzoek van belanghebbende (scheepseigenaar, reder, varende, ...) nadat aan de hand van een bekwaamheidsonderzoek of een technisch onderzoek (examen, technische schouwing, meting, documentverificatie,...)
    is gebleken dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan;
  • Inspectie: met het oog op het handhaven van de scheepvaartregelgeving met betrekking tot Belgische en vreemde schepen worden onverwachte inspecties uitgevoerd aan boord van schepen, op het terrein (havengebieden...) en desgevallend bij erkende instellingen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes