IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Lauwaert, Brigitte

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Project 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 20
  GSM: +32-(0)476-55 09 43
  Fax: +32-(0)2-770 69 72
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), more
 

Project  Top | Institutes | Publications | Project 
 • Development and pre-operational validation of upgraded GMES marine core services and capabilities, more

Publications (44)  Top | Institutes | Publications | Project 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • De Cauwer, K.; De Witte, B.; Desmit, X.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Van der Zande, D.; Van Hoey, G. (2016). Evaluation of the Belgian coastal waters in the frame of the EU Water Framework Directive, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 96, more
 • D'Hondt, P.; Baeteman, M.; Lauwaert, B.; Adam, Y.A.; Jacques, T.G.; Mommaerts, J.-P.; Pichot, G. (1987). Evaluatie van de toestand van de Noordzee. BMM: Brussel. VI, 55 + figures, tables pp., more
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Martens, C.; Michielsen, T. (2011). Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on suspended particulate matter concentration in the Belgian nearshore area (southern North Sea). Mar. Pollut. Bull. 62(2): 258-269. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.11.002, more
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Martens, C.; Michielsen, T. (2012). Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on suspended particulate matter concentration in the Belgian nearshore area, in: Baeye, M. Hydro-meteorological influences on the behaviour and nature of sediment suspensions in the Belgian-Dutch coastal zone = Hydro-meteorologische effecten op het gedrag en samenstelling van sedimentsuspensies in de Belgisch-Nederlandse kustzone. pp. 131-150, more
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Baeye, M.; Cardoso, C.; Dujardin, A.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlede, J.; Van Poucke, L.; Velez, C.; Martens, C. (2016). The impact of disposal of fine-grained sediments from maintenance dredging works on SPM concentration and fluid mud in and outside the harbor of Zeebrugge. Ocean Dynamics 66(11): 1497-1516. https://hdl.handle.net/10.1007/s10236-016-0996-1, more
 • Kenny, A.J.; Andrulewicz, E.; Bokuniewicz, H.; Boyd, S.E.; Breslin, J.; Brown, C.; Cato, I.; Costelloe, J.; Desprez, M.; Dijkshoorn, C.; Fader, G.; Courtney, R.; Freeman, S.; De Groot, B.; Galtier, L.; Helmig, S.; Hillewaert, H.; Krause, J.C.; Lauwaert, B.; Leuchs, H.; Markwell, G.; Mastowske, M.; Murray, A.J.; Nielsen, P.E.; Ottesen, D.; Pearson, R.; Rendas, M-J.; Rogers, S.; Schuttenhelm, R.; Stolk, A.; Side, J.; Simpson, T.; Uscinowicz, S.; Zeiler, M. (2000). An overview of seabed mapping technologies in the context marine habitat classification. CM Documents - ICES, CM 2000(T:10). ICES: [s.l.]. [no pag.] pp., more
 • Lauwaert, B. (1980). Sedimentaire oppervlaktestructuren op strandsedimenten. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Fakulteit der Wetenschappen: Gent. , more
 • Lauwaert, B. (2002). Het beheer van de niet-levende rijkdommen op het Belgisch Continentaal Plat, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-4, more
 • Lauwaert, B.; De Brauwer, D.; Cooreman, K.; Raemaekers, M. (2002). Syntheserapport baggerspecie 2002. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee, Groep Beheer: Brussel. 89 pp., more
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Mergaert, K.; De Brauwer, D. (2004). Syntheserapport 2004 (voorbereid voor de minister die de bescherming van het mariene milieu onder zijn bevoegdheid heeft, dhr. Johan Vande Lanotte). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 51 pp., more
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Mergaert, K.; De Brauwer, D. (2004). Syntheserapport over de effecten op het maritieme milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2002-2004). MUMM: Brussel. 52 + appendices pp., more
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Verstraeten, J. (2006). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2004-2006). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 87 + 30 p. Appendices, 8 maps pp., more
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Vanhoey, G.; Verstraeten, J. (2008). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2006-2008). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 128 + 2 maps, CD-ROM pp., more
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Van Hoey, G.; Verstraeten, J. (2008). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 2006-'08). MUMM, ILVO Fisheries, Maritime Access Division (aMT), and Coast Division (CD): Oostende. 109 + 2 maps [cd-rom] pp., more
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Ides, S.; Janssens, J.; Martens, C.; Michielsen, T.; Parmentier, K.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2009). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 2008-2009). Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics Research/ILVO/Maritime Access Division/MUMM: [s.l.]. 102 pp., more
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine disposal on the marine environment (licensing period 2010-2011). Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM)/Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries/Maritime Access Division/Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics R: Brussels. 85 pp., more
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp., more
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Devriese, L.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Martens, C. (2014). Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen. (Vergunningsperiode 01/01/2012- 31/12/2016). KBIN, OD Natuur-BMM/ILVO/Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/AMT - Afdeling Maritieme Toegang: Brussel, Oostende, Antwerpen. 20 + kaarten pp., more
 • Lauwaert, B.; De Witte, B.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Martens, C.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Vanlede, J. (2016). Synthesis report on the effects of dredged material dumping on the marine environment (licensing period 2012-2016). RBINS-OD Nature/ILVO/AMT - Afdeling Maritieme Toegang/AMCS/FHR: Brussels. 107 pp., more
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Devriese, L.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Martens, C. (2016). Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 01/01/2012 - 31/12/2016). KBIN, OD Natuur-BMM: Oostende. 20 + bijlagen pp., more
 • Pirlet, H.; Rumes, B.; Degraer, S.; Lauwaert , B. (2014). Offshore windmolens in de Belgische Noordzee. Ruimte 6(22): 68-71, more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Brabant, R.; Dulière, V.; Degraer, S.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Legrand, S.; Norro, A.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Lauwaert, B. (2011). Milieueffectenbeoordeling van het NORTHER offshore windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank. BMM: Brussel. VIII, 190 pp., more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Brabant, R.; Degraer, S.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Lauwaert, B. (2012). Milieueffectenbeoordeling van het RENTEL offshore windmolenpark ten noordwesten van de Thorntonbank en ten zuidoosten van de Lodewijkbank. BMM: Brussel. x, 206 pp., more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Lauwaert, B. (2012). Assessing the environmental impact of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 71, more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Lauwaert, B. (2012). Assessing the environmental impact of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea. Poster presentation. Management Unit of the North Sea Mathematical Models, Marine Ecosystem Management Section: Brussels. 1 poster pp., more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Brabant, R.; De Mesel, I.; Dulière, V.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Lauwaert, B. (2013). Milieueffectenbeoordeling van het SEASTAR offshore windmolenpark ten noordwesten van de Lodewijkbank en ten zuidoosten van de Bligh Bank: Onderzoek van de aanvraag van de THV Seastar voor een vergunning en machtiging voor de aanleg en de exploitatie van verbindingskabels voor elektriciteit van een windmolenpark in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. BMM: Brussel. v, 187 pp., more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Brabant, R.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Lauwaert, B. (2013). Milieueffectenbeoordeling van het NEMO Link Project. BMM: Brussel. v, 80 pp., more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Brabant, R.; De Mesel, I.; Degraer, S.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Schallier, R.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Lauwaert, B. (2014). Milieueffectenbeoordeling van het Belgian Offshore Grid. BMM: Brussel. vii, 172 pp., more
 • Rumes, B.; Di Marcantonio, M.; Brabant, R.; De Mesel, I.; Dulière, V.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Lauwaert, B. (2015). Milieueffectenbeoordeling van het MERMAID offshore energiepark ten noordwesten van de Bligh Bank. BMM: Brussel. x, 209 pp., more
 • Rumes, B.; Marcantonio, M.; Lauwaert, B.; Degraer, S. (2015). Combining offshore wind and wave energy extraction: an environmental perspective, in: Proceedings of the 11th European Wave and Tidal Energy Conference 6-11th Sept 2015, Nantes, France. pp. 08D3-1-1-6, more
 • Van den Eynde, D.; Kerckhof, F.; Lauwaert, B.; Pichot, G. (2007). Ontwikkeling van de zandbank ter hoogte van Heist: eindrapport. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 102 pp., more
 • Van den Eynde, D.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Norro, A. (2008). Bepaling van de volumetrische evolutie van Vlaamse zandbanken met behulp van metingen en numerieke modellering. Workshop: Evolution et innovation dans l’extraction d’agrégats marins sur le Plateau continental belge. SPF Economie: Bruxelles. 2 pp., more
 • Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Norro, A.; Ozer, J. (2009). Volumetric evolution of the Flemish sandbanks: measurements and modelling [PPP]. MUMM: Brussel. 36 pp., more
 • Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Norro, A.; Ozer, J. (2009). Volumetric evolution of the Flemish sandbanks: measurements and modelling [PPP], in: European Marine Sand and Gravel Group (EMSAGG) conference: a wave of opportunities for the marine aggregates industry, 7-8 May 2009, Rome, Italy. pp. [1-36], more
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert , B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2013). Baggeren & storten, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 121-128, more
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2013). Dredging and dumping, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 113-120, more
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert , B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2015). Baggeren en storten, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 101-108, more
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2015). Dredging and dumping, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 97-104, more
 • Van den Eynde, D.; Francken, F.; Lauwaert, B. (2007). Modellenstudie van de ontwikkeling van de zandbank te Heist, in: "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke-Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. pp. 1-34, more
 • Van Hoey, G.; Devriese, L.; De Witte, B.; Fettweis, M.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Vanlede, J.; Martens, C. (2016). Environmental impact assessment in line with the EU Nature Directives, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 126, more
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Sand and gravel extraction, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 121-130, more
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Zand- & grindwinning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 129-138, more
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Zand- en grindwinning, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 109-118, more
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Sand and gravel extraction, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 105-114, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Project