IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Kornman, Bart

Previous institute  Top | Publications 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publications (18)  Top | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Eertman, R.H.M.; Kornman, B.A.; Stikvoort, E.; Verbeek, H.; Eertman, R.M.M.; Kornman, B.A.; Stikvoort, E.; Verbeek, H. (2002). Restoration of the Sieperda tidal marsh in the Scheldt estuary, the Netherlands. Restor. Ecol. 10(3): 438-449, more
 • Graveland, J.; Dauwe, B.; Kornman, B.A. (2002). Waardering voor de Westerschelde: voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.53. RIKZ: Middelburg. 93 pp., more
 • Hoeksema, H.J.; Kornman, B.A.; Roelse, P. (2002). Veiligheid als basis voor discussie: plan Overschelde: 2. De maatschappelijke en bestuurlijke context. Werkdocument RIKZ, ABD/2002.835x. RIKZ: Netherlands. 23 pp., more
 • Kornman, B.A. (1991). Het effect van schepen op het hydrodynamische milieu van het slik bij Oost Saeftinghe: stageverslag. RUU: Utrecht. 21 + bijlagen pp., more
 • Kornman, B.A. (2000). Het Sieperdaschor: tien jaar morfologische ontwikkeling in vogelvlucht, lessen voor de toekomst. Werkdocument RIKZ, OS/2000.850x. RWS, RIKZ: Middelburg. 7 + bijlagen pp., more
 • Kornman, B.A.; Arends, A.; Vroon, J.H. (1998). Advies aanleg geulwandverdediging Saeftinge. Werkdocument RIKZ, AB-98.849x. RIKZ: Middelburg. 24 + bijlagen pp., more
 • Kornman, B.A.; Arends, A.; Dunsbergen, D. (2000). Westerscheldemond 1970-2020: een morfologische blik op de toekomst. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.30. RIKZ: Den Haag. 30 pp., more
 • Kornman, B.A.; Kamermans, P.; Tydeman, P. (2001). De handel en wandel van Kokkel en Nonnetje in hun eerste levensjaar: kennis en inzicht voor herstel, inrichting en beheer op basis van literatuur en veldonderzoek. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.036. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 60 pp., more
 • Kornman, B.A.; Liek, G.-J.; Schippers, H. (2003). Baggeren en storten in de Westerschelde: een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk. Werkdocument RIKZ, AB/2002.840X. RWS, RIKZ: Middelburg. 26 + figuren pp., more
 • Kornman, B.A.; Blauw, T.; Bil, M.; van der Meij, V.; van den Berg, M.S. (2004). Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.036. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3488-5. 25 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Kornman, B.A.; de Deckere, E.M.G.T. (1998). Temporal variation in sediment erodibility and suspended sediment dynamics in the Dollard estuary, in: Black, K.S. et al. (Ed.) Sedimentary processes in the intertidal zone. Geological Society Special Publication, 139: pp. 231-241, more
 • Kornman, B.A.; Schouwenaar, A. (2001). Kleidijken en groene dijken in de Westerschelde: voorspelling ligging schorranden in 2050 t.b.v. de aanleg van kleidijken/groene dijken. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.038. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Den Haag. 17 pp., more
 • Kornman, B.A.; van Maldegem, D. (2002). Evaluatie van de effecten van het verspreiden van Boomse Klei in de Westerschelde: eindrapportage monitoring boorspecie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.052. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 36 pp., more
 • Lefèvre, F.O.B.; Kornman, B.A. (2002). Pilootonderzoek naar de gevolgen voor de troebelheid van speciestortingen in de Schaar van Spijkerplaat. Werkdocument RIKZ, AB/2001.830x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 12 + bijlagen pp., more
 • Liek, G.-J.; Kornman, B.A. (2001). De morfologische ontwikkeling van het slik en schor van Waarde in de periode 1957-2000. Werkdocument RIKZ, AB/2001/802x. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + 7 bijlagen pp., more
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P.; Consemulder, J.; Willemse, B.S.; Hoeksema, R.; Haas, H.; Kornman, B.A. (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. [S.n.]: [s.l.]. 99 pp., more
 • Peer reviewed article Wang, Z.B.; Jeuken, M.-C.J.L.; Gerritsen, H.; de Vriend, H.J.; Kornman, B.A. (2002). Morphology and asymmetry of the vertical tide in the Westerschelde estuary. Cont. Shelf Res. 22(17): 2599-2609, more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, M.-C.J.L.; Kornman, B.A. (2003). A model for predicting dredging requirement in the Westerschelde, in: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts 2003 (IRTCES), Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, Hangzhou, China, November 9-11, 2003. pp. 430-435, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications