IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Claessens, Josephus

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
 • Direct contact at institute:
  Jacob Obrechtlaan 3
  4611 AP Bergen Op Zoom
  Tel.: +31-(0)164-21 28 19
  GSM: +32-(0)478-28 21 32
  Fax: +32-(0)3-231 20 62
  E-mail:
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Uitvoerend Secretariaat, more
 • Function: Voorzitter

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more
 • Function: Projectdirecteur en voorzitter directiecomité

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31(0)164-2128 10
  Fax: +31(0)164-212801
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  Technische Schelde Commissie (TSC), more
  Function: Executive secretariat


Projects (5)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde, more
 • Crossbordering Project MER shipping channel expansion Schelde, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • International MER Sustainable conservation Zwin, more
 • Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging, more

Datasets (9)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Bottom sampling Beneden-Zeeschelde, more
 • Current measurements in the Sea- and Western Scheldt, more
 • Evolution of the shallows and channels in the Zee- and Westerschelde, more
 • Float and current measurements in the Zee- and Westerschelde, more
 • Monitoring deepening Schelde, more
 • Mud issues Beneden Zeeschelde : mud balance, more
 • Physical water quality (mainly salinity, temperature, pH, hardness) of the Zeeschelde, more
 • Physical waterquality in the Beneden-Zeeschelde and the Antwerp harbour, more
 • Usual tide monitoring in the Beneden-Zeeschelde, more

Publications (51)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  split up
 • Aerts, F.; De Schrijver, P.; Claessens, J.; Velleman, B. (1996). De Noordzeeterminal. Infrastruct. Leefmilieu 4: 125-168, more
 • Belmans, H.; Claessens, J.; Marain, J.; Bernard, A. (1989). De baggerwerken in de Schelde en hun permanente optimalisatie = Les travaux de dragage dans l'Escaut maritime et l'histoire de leur optimalisation. Water 8(49bis): 239-254, more
 • Belmans, H.; Claessens, J.; Marain, J.; Bernard, A. (1990). De baggerwerken in de Schelde en hun permanente optimalisatie = Les travaux de dragage dans l'Escaut maritime et l'histoire de leur optimalisation. Excavator - Trenco (Ed. biling.) 7-8: 4-21, more
 • Belmans, H.; Claessens, J. (1981). De debieten van het Scheldebekken in 1980. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 81/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., more
 • Claessens, J. [s.d.]. De Ontwikkelingsschets 2010: Vlaams-Nederlandse samenwerking in de praktijk [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Claessens, J. (1975). Vergelijking van de tijden en hoogten van hoogwater en laagwater te Prosperpolder en te Antwerpen in functie van de maanstand voor de periode 1970 t.e.m. 1973. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 2 + bijlagen pp., more
 • Claessens, J. (1977). Beneden Zeeschelde - drempel van Oosterweel: snelheids-, en slibgehalte- en chloriniteitsmetingen 1970. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/5. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 2 + figuren pp., more
 • Claessens, J. (1978). Topografische kenmerken van het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + bijlagen pp., more
 • Claessens, J. (1979). Het getij in de Schelde. Openbaar Ambt. Algemene Directie voor Selectie en Vorming: Brussel. 42 + bijlagen pp., more
 • Claessens, J. (1988). Het hydraulisch regime van de Schelde. Water 7(43/1): 163-169, more
 • Claessens, J. (1988). Het hydraulisch regime van de Schelde, in: Colloquium De Schelde, toegang tot Antwerpen: referatenboek van donderdag 1 december 1988. Eerste sessie: fysische aspekten; Tweede sessie: onderhoudsaspecten. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/1): pp. 163-169, more
 • Claessens, J. (1993). Beneden Zeeschelde. Berekeningen op basis van het rapport "Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden Zeeschelde" dd. september 1993 van Dr. A.L. Bastin. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 9 pp., more
 • Claessens, J. (1993). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1992. Rapport. Antwerpse Zeediensten, AZ/93.3. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 9 + figures, tables pp., more
 • Claessens, J. (1993). Beneden Zeeschelde: berekeningen op basis van het rapport "Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden Zeeschelde" dd. september 1993 van Dr. A.L. Bastin. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 9 + bijlagen pp., more
 • Claessens, J. (1994). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1993. Rapport. Antwerpse Zeediensten, AZ/94.2. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 10 + figures, tables pp., more
 • Claessens, J. (1999). De sturing van de baggerwerken in de Westerschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 26 + figures pp., more
 • Claessens, J. (2004). De ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: stand van zaken (oktober 2004). Water Nieuwsbrief 16: 1-3, more
 • Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht 1971-1975. WL Rapporten, 295_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., more
 • Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Proeven in verband met de vorm van dijkprofielen. WL Rapporten, 361_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1979). De debieten van het Scheldebekken in 1978. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 79/3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1980). De debieten van het Scheldebekken in 1979. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/08. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1980). Stroomsnelheidsmetingen in de Schelde op 18 en 19 febr. 1980 te Oosterweel en op 18/19 febr. 1980 te Temse. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/05. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + bijlagen pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1980). Stroomsnelheidsmetingen in de Schelde op 17 en 18 maart 1980 te Oosterweel en op 18 maart 1980 te Temse. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/06. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + bijlagen pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1982). De debieten van het Scheldebekken in 1981. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 82/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1983). De debieten van het Scheldebekken in 1982. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 83/03. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1984). De debieten van het Scheldebekken in 1983. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 84/03. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1984). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1971-1980. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1984(3): [1-96], more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1985). De afvoer van de Schelde in 1984. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 85/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1986). De afvoer van de Schelde in 1985. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 86/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1987). De afvoer van de Schelde in 1986. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 87/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 pag. + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1988). De afvoer van de Schelde in 1987. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 88/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1989). De afvoer van de Schelde in 1988. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 89/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Belmans, H. (1990). De afvoer van de Schelde in 1989. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 90/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Devroede-Vander Linden, M.P. (1996). Beneden-Zeeschelde: slibproblematiek (beleidsplan sanering waterbodem Beneden-Zeeschelde), in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 73-79, more
 • Claessens, J.; Marain, J.M. (1988). Toegangsgeul Kallosluis: onderzoek naar alternatieve baggermethoden. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 16 pp., more
 • Claessens, J.; Marain, J.M. (1989). Toegangsgeul Kallosluis: onderzoek naar alternatieve baggermethoden. Bijvoegsel. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1990. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1991. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1993). De afvoer van de Schelde in 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 93/04. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1994). De afvoer van de Schelde in 1993. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 94/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuur + tabellen pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1994). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1981-1990. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 108 pp., more
 • Claessens, J.; Theuns, J. (1974). Stroomsnelheidsmetingen langs de Leidam op de plaat van Doel. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Theuns, J. (1974). Stroomsnelheidsmeting in de Schelde te Dendermonde 19-9-74. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + bijlagen pp., more
 • Claessens, J.; Theuns, J. (1974). Scheldebekken: temperaturen 1974. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. , more
 • Claessens, J.; Theuns, J. (1975). De debieten van het Scheldebekken in 1974. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., more
 • Claessens, J.; Van Hoof, J.; de Ruig, J.H.M. (1991). Interactie morfologie en baggerwerken. Water 10(60): 182-189, more
 • Claessens, J.; Van Hoof, J.; de Ruig, J.H.M. (1991). Interactie morfologie en baggerwerken, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 182-189, more
 • Sas, M.; Claessens, J. (1989). The impact of flow pattern and sediment transport on maintenance dredging in the Kallo access channel. IMDC: Antwerpen. [10] pp., more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L.; van Ormondt, M.; Claessens, J. (2004). Prediction of dredging requirement in the Westerschelde estuary, in: Proceedings of 13th international Biennial Conference on Physics of Estuaries and Coastal Seas, PECS'04, Merida, Mexico., 2004. pp. [s.n.], more
 • Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Pagee, J.A.; Mostaert, F.; Meersschaut, Y.; De Mulder, T.; Claessens, J. (2002). Morphological changes in the Scheldt estuary and its consequences on hydrodynamics [PRESENTATION]. [S.n.]: [s.l.]. 24 slides pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Pagee, J.A.; Mostaert, F.; Meersschaut, Y.; De Mulder, T.; Claessens, J. (2002). Morphological changes in the Scheldt estuary and its consequences on hydrodynamics, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 9, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets