IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Veiligheidsniveau Vlaanderen

More:  Institute 
Reference no: model 556
Period: 2000 till 2001
Status: Completed

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more

Abstract:

Tot op heden worden waterbeheersingsplannen opgebouwd of geactualiseerd op basis van een beveiliging tegen hoogwaters (Sigma-plan, Maasdijkenplan,…). De nieuwe visie van AWZ gaat uit van een beveiliging tegen schade. Dit project omvat de projectopvolging van het totale project (planning, afstemming met andere initiatieven,…). Om het project Veiligheidsniveau af te stemmen met andere initiatieven van AWZ (RIS, integratie meetnetten, …) en de planning van de uitvoer van het project af te stemmen op de dringende noden van buitenafdelingen is uitgebreid overleg noodzakelijk.


Het betreft de coördinatie en de opvolging van alle subprojecten die vervat zitten onder Veiligheidsniveau Vlaanderen zoals ondertussen opgenomen in de strategische doelstelling van de minister en de AWZ-doelstelling.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute