IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Opvolging visbestand Zeeschelde 1998-1999

More:  Institute | Dataset 
Period: 1998 till 1999
Status: Completed

Thesaurus term: Fish stocks
Geographical terms: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]

Institute  Top | Dataset 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, more

Abstract:
Gemeenschappelijke financiering :
VIBNA, de Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen
GHA, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

De onderzoeksopdracht 'Evaluatie van het visbestand van de Zeeschelde aan de hand van fuiken' in opdracht van VIBNA gaf aanleiding tot de opstarting van een biomonitoringssysteem dat de evolutie van de visstand van de Zeeschelde volgt aan de hand van fuiken. Deze studie bevat de resultaten van een fuikbemonstering uitgevoerd in het najaar van 1995. Gezien echter de toenemende verbetering van de waterkwaliteit van de Zeeschelde dringt een nieuwe evaluatie van het visbestand zich op.In juli en augustus 1996 werd het visbestand van de Antwerpse dokken en kanalen voor de eerste maal bemonsterd met behulp van kieuwnetten en fuiken. De bemonsterigen resulteerden in de vangst van 14 verschillende vissoorten. Bovendien werd de methode van bemonsteren op punt gesteld zodat stalen in de toekomst op gerichte plaatsen kunnen genomen worden. Uit het onderzoek is naar voor gekomen dat de Antwerpse dokken en kanalen ruime concentraties zoetwatervis herbergen en aldus een significante bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de vispopulaties van de Zeeschelde. Stalen worden genomen aan de hand van kieuwnetten en fuiken en dit op 5 geselecteerde plaatsen

Dataset  Top | Institute 
  • ME-4 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- fish stocks, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Dataset