IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Development of flanking measures for the agriculture of the Netherlands
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/ontwikkeling-van-een-flankerend-beleid-voor-de-landbouw-nederland/

Dutch title: Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Nederland
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Status: In Progress

Thesaurus terms: Agriculture; Policies
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Provincie Zeeland, more, partner
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), more, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract
De projecten in het kader van verbetering van de natuurlijkheid in het Schelde-estuarium hebben soms grote gevolgen voor de functie van de betrokken gebieden.
Om de gevolgen voor de landbouw op te vangen is een adequate regeling nodig. Regelingen voor grondverwerving bij directe uitkoop van landbouwers zijn er al. Maar ook flankerende regionale maatregelen zijn cruciaal. Per bedrijf zal maatwerk nodig zijn. Dit is dan ook het concrete product van dit project.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes