IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling van milieuvriendelijke aftifoulingcomponenten - voorstudie

More:  Institute 
Period: April 2008 till January 2009
Status: Completed

Institute  Top 

Abstract:
Literatuurstudie omtrent de problemen met aanwas van organismen op materialen in het mariene milieu. Er werd een databank opgsteld met ca. 270 stoffen die reeds getest werden op aangroeiwerende activiteit tegen één of meerdere organismen. De klemtoon lag op het zoeken naar veelbelovende mileuvriendelijke alternatieven, bij voorkeur natuurlijke, chemisch relatief eenvoudige producten.Voor zover beschikbaar werd ook de toxiciteit van deze producten opgelijst. Daarnaast werd kennis vergaard over de belangrijkste foulingsoorten in de Noordzee.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute