IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling

More:  Institutes 
Reference no: 81246
Period: October 2007 till October 2011
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Diversiteit en Systematiek van Dieren, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), more, sponsor

Abstract:
Het doel van mijn doctoraatsstudie is het in kaart brengen van de fenotypische en genetische adaptieve respons van een bedreigde katadrome vissoort op natuurlijke en antropogene selectiefactoren. Deze processen worden bestudeerd bij de Europese paling (Anguilla anguilla) op een uitgestrekte ruimtelijke en historische schaal, door ecologische gegevens te koppelen aan verschillende moleculaire technieken.In een eerste deel wordt de geografische adaptieve variatie in larvale,juveniele en adulte palingpopulaties bestudeerd aan de hand van een genoomscreening met microsatellietmerkers en SNP’s gelegen in of nabij ecologisch relevante genen. In een tweede deel worden de historische populatiedynamische veranderingen en de mogelijk gekoppelde evolutionaire consequenties onderzocht door genetische analyse en leeftijdsaflezing van eenunieke otolietencollectie te combineren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes