IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Stand van zaken ontwikkeling pelagisch ecotopenstelsel december 2002
Bouma, H.; Lievaart, M.; de Jong, D.J. (2002). Stand van zaken ontwikkeling pelagisch ecotopenstelsel december 2002. Werkdocument RIKZ, 2002.840x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 53 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Benthos; Ecology; Ecosystems; Fauna; Pelagic environment; Water column; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Bouma, H.
  • Lievaart, M.
  • de Jong, D.J., more

Abstract
    Beschrijft de stand van zaken is (december 2002) wat betreft de ontwikkeling van een pelagisch ecotopenstelsel. De beschrijving omvat vooral de gedachtegangen en de keuzes (voor parameters, klassengrenzen etc.) die tot nu toe wel of (nog) niet gemaakt zijn, en geeft een eerste idee voor een pelagische ecotopenclassificatie voor het Schelde estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors