IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002: baggeren en storten in de monding, fase 1: verslag
van Helvert, M. (2002). ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002: baggeren en storten in de monding, fase 1: verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 31 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Coastal morphology; Dredging; Geomorphology; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Helvert, M.
  • Wang, Z.B., revisor, more

Abstract
    Fase 1 van het project `ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002' heeft tot doel de effecten van grootschalige ingrepen in de monding met ESTMORF 3 .0 te onderzoeken. Het gemeenschappelijke doel van deze ingrepen is het bestrijden van de kusterosie langs de zuidwestkust van Walcheren. Verder spelen nautische doeleinden zoals het verdiepen van de Walvischstaart en de Wielingen - Scheur. Deze grootschalige ingrepen in de monding bevatten de volgende scenario's: ogl: Over de gehele lengte verflauwen van de Oostelijke geulwandhelling van het Oostgat. wal: Verdiepen Walvischstaart. wa2: Combinatie verflauwen oostelijk geulwandhelling Oostgat en verdiepen Walvischstaart. Het sediment uit de Walvischstaart kan worden gebruikt voor in het Oostgat. wsl: Verdiepen vaargeul Wielingen - Scheur. ebl: Een berekening waarin alle hierboven beschreven ingrepen worden gecombineerd en tegelijk worden uitgevoerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors