IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Westerschelde Oeververbinding
(1990). Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Westerschelde Oeververbinding. Commissie voor de milieu-effectrapportage: Utrecht. ISBN 90-5237-157-1. 20 + bijlagen pp.

Available in
Document type: Advice text

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Advies op grond van artikel 41 z, eerste en tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne over de inhoud van het milieu-effectrapport Westerschelde Oeververbinding. De Commissie geeft in overweging tracé 2 alsnog uit te werken. Pleit voor een enkelbaans tunnel op de plaats van tracé 5 met daaraan gekoppeld de gedachte dat, indien de verkeersdruk dat noodzakelijk maakt, een tweede enkelbaans tunnel te Roogte van de autoveerverbinding kan worden gerealiseerd. Dit tunnelconcept is het meest milieuvriendelijke alternatief van de Grote Landschappelijke Eenheid in de Zak van Zuid-Beveland dient in de besluitvorming te worden opgenomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top