IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Mondingsgebied van de Westerschelde: getijstromen, golfklimaatgegevens, bodemligging en morfologische processen
de Looff, A.P.; Verhagen, H.J. (1986). Mondingsgebied van de Westerschelde: getijstromen, golfklimaatgegevens, bodemligging en morfologische processen. Nota GWWS, 86.404. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: 's-Gravenhage. 54 + bijlagen pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Bottom topography; Geomorphology; Navigational channels; Tidal currents; Wave climate; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Looff, A.P.
  • Verhagen, H.J.

Abstract
    Bij de beschrijving van het stroombeeld en de bodemligging worden met name de veranderingen hierin over de laatste decennia beschouwd. Bij de beschrijving van de bodemligging ligt de nadruk op de vaargeul van de Wielingen met beide oevers. Golfklimaat en geologie worden eveneens behandeld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors