IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Watervogels, kustbroedvogels en recreanten tussen Breskens en Braakmanhaven: tellingen 2004
Oosterbaan, B.W.J.; Spaargaren, J.J. (2005). Watervogels, kustbroedvogels en recreanten tussen Breskens en Braakmanhaven: tellingen 2004. G & G Rapport, 2005-8. Van der Goes en Groot: Alkmaar. 15 + bijlagen pp.
Part of: G & G Rapport. Van der Goes en Groot: Alkmaar, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic birds; Fauna; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Oosterbaan, B.W.J.
  • Spaargaren, J.J.

Abstract
    Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) heft op verzoek van het Projectbureau Zeeweringen in 2004 watervogel- en recreantentellingen laten uitvoeren op het traject Breskens-Braakmanhaven langs de zuidkust van de Westerschelde. Doel van deze tellingen is het verkrijgen van een beter inzicht in het gebruik van dit gebied door vogels en recreanten. Aan Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot is de opdracht verleend om deze gegevens in een rapport te bundelen. Het doel van dit rapport is om de tellingen op een overzichtelijke manier te presenteren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors