IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zandbalans Westerschelde en monding: periode 1955-1999
de Jong, J.E.A. (2000). Zandbalans Westerschelde en monding: periode 1955-1999. Notities NWL, 00.16. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 51 pp.
Part of: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
    Dredging; Sand; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Jong, J.E.A.

Abstract
    In het kader van het zandwinbeleid en het geven van morfologish advies betreffende de Westerschelde in de toekomst, is ddor de afdeling NWL een zandbalans-studie uitgevoerd. In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van deze studie . Om een betere interpretatie te kunnen maken van deze resultaten is de analyse uitgebreid met een zandbalans voor de monding van de Westerschelde.De resultaten van een zandbalans kunnen sterk bepaald worden door de gebruikte analyse methodieken en de kwaliteit en de hoeveelheid van de basisdata. Doordat in de loop der jaren daarbij veel is veranderd , wordt in dit rapport bier extra aandacht aan besteed.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author