IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar de effecten van baggeren, storten en zandwinning in de Westerschelde met behulp van het ESTMORF-model in het kader van MOVE
van Helvert, M.A.G. (1999). Onderzoek naar de effecten van baggeren, storten en zandwinning in de Westerschelde met behulp van het ESTMORF-model in het kader van MOVE. Werkdocument RIKZ, OS-99.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Keywords
    Coastal engineering; Dredging; Marine; Brackish water

Project Top | Author 
  • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Author  Top 
  • van Helvert, M.A.G.

Abstract
    Dit werkdocument beschrijft de resultaten die verkregen zijn door de toepassing van het ESTMORF-model. Met behulp van het ESTMORF-model kan een indruk worden verkregen inzake de gevolgen van het bagger- en het stortbeleid op de morfologie van de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author