IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Veiligheid in de Westerscheldetunnel
Fournier, P. (2000). Veiligheid in de Westerscheldetunnel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD): Utrecht. 27 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Health and safety; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Fournier, P.

Abstract
    Is in principe een uittreksel van het PvE voor de installaties. Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van tunnelinstallaties is veiligheid en comfort van alle personen die op enigerlei wijze van de tunnel gebruik maken of zich daarin ophouden. Beschrijft de tunnelinstallaties en de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan inclusief alle op de datum van uitgifte vastgestelde wijzigingen en aanvullingen daarop.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author