IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nauwkeurigheidsmeting Schelde Radar Keten m.b.v. dGPS: 13/14 mei 1997
Heringa, T.H. (1998). Nauwkeurigheidsmeting Schelde Radar Keten m.b.v. dGPS: 13/14 mei 1997. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD): Delft. 3 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Heringa, T.H.

Abstract
    Om de scheepvaart in de aanloop van en op de Westerschelde een zo veilig en efficient mogelijke doorvaart te bezorgen is er een radar keten opgezet door een samenwerkingsverband tussen Belgische en Nederlandse autoriteiten. Om een beeld van de nauwkeurigheid van de positie te bepalen heeft Beheer en exploitatie Team Schelde Radar (BET) de MD gevraagd een meting uit te voeren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author