IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde = One-dimensional long-term equilibria of tidal embayments and their linear stability. Faserapport 2
Schuttelaars, H.M. (2000). Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde = One-dimensional long-term equilibria of tidal embayments and their linear stability. Faserapport 2. [S.n.]: Utrecht. 48 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Bottom topography; Modelling; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Schuttelaars, H.M., more

Abstract
    In dit project zal een geïdealiseerd, nietlineair model worden ontwikkeld voor een estuarium met karakteristieken als die van de Westerschelde, teneinde het dynamisch gedrag van geulen en zandplaten te onderzoeken. Daarbij ligt de nadruk op het analyseren van fysische mechanismen, die aanleiding geven tot een aantal specifieke karakteristieken, nl.• meandergedrag van geulen• het cyclisch gedrag van kortsluitgeulen, die de verbinding vormen tussen de hoofdgeulen• de vorming van zogeheten drempelsHet onderzoek bestaat uit een drietal fasen:• Verkenning Westerschelde en experimenten met een 1D model.• Vergelijking uitkomsten 1D model met beschikbare veldgegevens en numerieke modellen en numerieke modellen, alsmede lineaire stabiliteitsanalyse van het 2D model.• Vergelijking uitkomsten 2D model met beschikbare veldgegevens en numerieke modellen, alsmede niet-lineaire experimenten met het 2D model.In dit rapport zijn de bevindingen uit de tweede fase vastgelegd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author