IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium
HKV Lijn in Water (2000). Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 50 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Flood control; Flood prevention; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • HKV Lijn in Water, more

Content
  • Vrisou van Eck, N.; Lammers, I.B.M. (2000). Workshop Veiligheid 2030: maatregelen voor het Schelde-estuarium, in: HKV Lijn in Water Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium. pp. 1-18, more
  • Lammers, I.B.M.; Vrisou van Eck, N. (2000). Risicobepaling in Nederland en Vlaanderen: een vergelijking, in: HKV Lijn in Water Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium. pp. 2-29, more

Abstract
    Dit rapport is opgebouwd uit de volgende delen:- Risicobepaling in Nederland en Vlaanderen, een vergelijking; en- Workshop 2030, Maatregelen voor het Schelde-estuarium.Beide delen dragen bij aan de deelvisie van de werkgroep Veiligheid, die wordt opgesteld ter voorbereiding op de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (2030). Naast de door de werkgroep Veiligheid te ontwikkelen deelvisie worden ook deelvisies ontwikkeld door de werkgroepen Toegankelijkheid en Natuurlijkheid.In het deel ”Risicobepaling in Nederland en Vlaanderen” zijn de resultaten beschreven van een vergelijkend onderzoek naar de in beide landen heersende en toekomstige veiligheidsbenaderingen. Het deel “Workshop 2030” beslaat het verslag van de workshop gehouden op 21 februari 2000, waaraan deel is genomen door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Administratie Waterwegen en Zeewegen (AWZ), de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen en het projectbureau Langetermijnvisie Schelde-estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author