IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Variantenstudie waterbeheer Binnenschelde
Nagelkerke, L.A.J.; Grimm, M.P. (1999). Variantenstudie waterbeheer Binnenschelde. Witteveen + Bos: Deventer. 40 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Nagelkerke, L.A.J., more
  • Grimm, M.P.

Abstract
    De Binnenschelde, een meer van ca. 180 ha groot in de gemeente Bergen op Zoom, kampt de laatste jaren met waterkwaliteitsproblemen: het doorzicht is veel minder dan de voor zwemwater vereiste 1 meter en er treedt overmatige algengroei op. Dit brengt de recreatieve functie van de Binnenschelde in gevaar. Het Hoogheemraadschap van West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom hebben opdracht aan Witteveen+Bos gegeven om een studie uit te voeren naar de mogelijkheden om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren via het verlagen van de belasting met stikstofverbindingen. Hierbij is het Hoogheemraadschap formeel als opdrachtgever opgetreden. Er wordt hierbij gestreefd naar een zodanige beperking van de hoeveelheid stikstof (Nm,) in het water, dat hierdoor de algengroei sterk wordt beperkt en zo duurzaam helder water wordt verkregen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors