IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Naar Duurzaam Veilig recreatieverkeer in West Zeeuwsch-Vlaanderen : een onderzoek naar de mogelijkheden het aandeel auto in de modal split van het recreatieverkeerte verkleuren
Fijnaut, K. (1998). Naar Duurzaam Veilig recreatieverkeer in West Zeeuwsch-Vlaanderen : een onderzoek naar de mogelijkheden het aandeel auto in de modal split van het recreatieverkeerte verkleuren. [S.n.]: Breda. 58 (10) pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Fijnaut, K.

Abstract
    Dit rapport bestaat uit twee delen: Deel A beschrijft een veilige ruimtelijke ordening in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Met de komst van de WOV (Westerschelde Oever Verbinding) kunnen een aantal ontwikkelingen binnen deze regio veranderen. Er zouden veel strandrecreanten kunnen komen, die voornamelijk de auto als vervoermiddel kiezen. Deel B gaat daarom in op het mobiliteitsbeleid en dan met name op substitutie van de auto naar alternatieve vervoersvormen van de auto. Onderzocht is wat de redenen zijn voor het kiezen van een bepaalde vervoersvorm. Hieruit blijkt dat een groot aantal strandtoeristen kiest voor de auto vanwege het gemak en de baggagefaciliteiten. Uit het onderzoek blijkt dat de busverbindingen en de fietsbij ongewijzigd beleid geen alternatief kunnen zijn voor de auto. Er zijn echter een aantal maatregelenbedacht die, als zij in het beleid worden opgenomen, wel degelijk effect zullen hebben. Deze maatregelen kunnen dus een bijdrage leveren aan het demonstratieproject.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author