IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Lozingenreductie en haalbaarheid van de Vlaamse basiskwaliteit
Gabriëlse, G.A. (1993). Lozingenreductie en haalbaarheid van de Vlaamse basiskwaliteit. Nota GWWS, 93.877x. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren: Middelburg. 51 + bijlagen pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Author 
Document types: Dissertation; Interim report

Keywords
    Models; Organic wastes; Sewage disposal; Water policy; Water quality; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Gabriëlse, G.A.

Abstract
    Bepaling van de percentages waarmee de lozingen van vijf organische microverontreinigingen in Belgiá moeten worden gereduceerd om in 1995 de Vlaamse basiskwaliteit te kunnen bereiken. Bepaling van deze percentages geschiedt met het Waterkwaliteitsmodel Schelde estuarium (module voor organische microverontreinigingen: IMPAQT). De organische microverontreinigingen zijn: PCB52, PCB153, fluorantheen, benzo(a)pyreenen, Lindaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author