IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Herstel Natuur Westerschelde: bijlagerapport beoordeling
(1996). Herstel Natuur Westerschelde: bijlagerapport beoordeling. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, rijkswaterstaat Zeeland, Bestuurlijk Overleg Westerschelde: Middelburg. 11 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Dit rapport vormt een bijlage op de Alternatievennota Herstel Natuur Westerschelde (Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, januari 1996). Het geeft aan hoe en welke criteria uiteindelijk zijn gekozen en uitgewerkt voor de herstelwerken en hoe op grond van deze criteria een eerste, globale beoordeling van de herstelalternatieven heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgde methode ten aanzien van de beoordeling van de alternatieven op hun natuurrendement en op een voorlopige beoordeling van andere belangen (landbouw, recreatie en toerisme en waterstaatkundig beheer). Tenslotte wordt kort ingegaan op het vervolgtraject.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top