IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

"Investeren in de toekomst": een FNV-programma voor de economische infrastructuur
(1988). "Investeren in de toekomst": een FNV-programma voor de economische infrastructuur. FNV: Amsterdam. 27 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    De betekenis van overheidsinvesteringen voor de economie wordt bekeken. Daarbij komen ook financieringsvraagstukken aan de orde. Vervolgens is er een pleidooi om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van infrastructurele projecten in de regio's zonder dat dit tot financiële problemen bij de lagere overheden leidt. Aparte aandacht wordt geschonken aan enkele grootschalige projecten, te weten de Markerwaard, TGV en Westerschelde oeververbinding. Daarna volgt een aantal investeringsvoorstellen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top