IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Herziening van het streekplan Zeeland: Westerschelde Container Terminal
Provinciale Staten van Zeeland (2002). Herziening van het streekplan Zeeland: Westerschelde Container Terminal. Provincie Zeeland: Middelburg. 32 pp.

Available in  Author 

Keywords
  Anchorages > Harbours > Ferry terminals
  Shipping
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Zeeland [Marine Regions]
  Marine; Brackish water

Author  Top 
 • Provinciale Staten van Zeeland

Abstract
  De gewenste locatie voor de beoogde containerterminal is in het streekplan Zeeland aangeduid met de functie "ecologische ontwikkeling richtinggevend". Deze functie laat de aanleg van deze containerterminal niet toe. Deze herziening van het streekplan strekt ertoe aan de betreffende locatie de bestemming "zeehaventerrein" toe te kennen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author