IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Regeling rijksbijdrage exploitatie Westerscheldeveerdiensten 1995
(1996). Regeling rijksbijdrage exploitatie Westerscheldeveerdiensten 1995. SC (Den Haag) 19: 1-3
In: Staatscourant. Sdu Uitgevers: Den Haag. ISSN 1876-6455, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Tekst van de overeenkomst ter verstrekking van de jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) voor de periode 1992 tot en met 1999. De Staat merken de Westerschelde veerdiensten aan als schakels in het stelsel van rijkshoofdverbindingen en stellen zich zo garant voor de instandhouding van deze hoofdverbinding van het rijkswegenplan tot de vaste oeververbinding over de Westerschelde WOV) omstreeks 1 januari 2000 gereed is.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top