IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Databeheer bij het Waterbouwkundig Laboratorium - de link tussen hydrologie en mythologie?
Viaene, P.; Beys, K.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Databeheer bij het Waterbouwkundig Laboratorium - de link tussen hydrologie en mythologie?, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 58-64
In: (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. [S.n.]: [s.l.]. 67 pp., more
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in  Authors 
Document type: Conference paper

Keywords
    Data; Databases; Hydrology; Inland waterways; Management; Water management; Belgium, Flanders [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 

Abstract
    Het waterbouwkundig Laboratorium (WL) is een onderzoeksinstelling van de Vlaamse Overheid die nationale en internationale publieke en private organisaties adviseert over hydraulische, hydrologische en nautische aspecten van het waterbeheer. Binnen het WL werd het Hydrologisch informatiecentrum (HIC) opgericht dat Wetenschappelijke ondersteuning biedt voor het waterbeheer op de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Hiervoor werkt het HIC nauw samen met de waterbeheerders en met andere instellingen betrokken bij onderzoek rond grond- en oppervlaktewater en sediment. Om efficient te kunnen werken heeft het HIC (en WL in het algemeen) nood aan een krachtig instrument voor het laden, opslaan en valideren van (meet)data en het beschikbaar stellen ervan aan alle gebruikers. Hiervoor werd in het verleden de HYDRA -databank ontwikkeld. Momenteel worden de HYDRA-data reeds ontsloten via een tweetal websites: www.waterstanden.be voor het brede publiek en hydra.vlaanderen.be voor geregistreerde professionele gebruikers. Het hele verhaal over hoe hydrologie en mythologie te combineren zijn leest u in dit artikel .

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors