IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Achtergrondrapport werkgroep Waterkwaliteit; Probleemstoffen en bronnen in het Scheldestroomgebied
Paulus, P.; Goossen, J.; Klippel, M.J.; Korteweg, A.E.; Maaskant, G.C.; Prins, T.C.; Meeuse, C.J.; Wijga, A.; van de Linden, P.; Bil, M.; Bommele, M.; van de Berg, V. (2008). Achtergrondrapport werkgroep Waterkwaliteit; Probleemstoffen en bronnen in het Scheldestroomgebied. [S.n.]: The Netherlands. 23 + annexes pp.

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
  Water bodies; Water quality; Marine; Brackish water

Authors  Top 
 • Paulus, P., more
 • Goossen, J.
 • Klippel, M.J.
 • Korteweg, A.E.
 • Maaskant, G.C.
 • Prins, T.C.
 • Meeuse, C.J.
 • Wijga, A.
 • van de Linden, P.
 • Bil, M., more
 • Bommele, M.
 • van de Berg, V.

Abstract
  In de periode augustus 2005 - juli 2006 is voor een aantal “voorbeeld” waterlichamen het proces doorlopen van het toetsen van stoffen, het vaststellen van probleemstoffen, het zoeken naar bronnen, het vaststellen van doelgroepen en het opstellen van maatregelen. In de periode augustus 2006 - november 2007 is dit proces voor alle 57 waterlichamen doorlopen tot en met de fase van een uitgebreide bronnenanalyse. In onderstaande hoofdstukken volgt een uitwerking hiervan.In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de toetsing van de stoffen. Welke normering, methode en uitgangspunten zijn gebruikt. Het resultaat bestaat uit een overzicht met probleemstoffen.In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bronnenanalyse. Waar komen de vrachten aan probleemstoffen vandaan en wat zijn de bijdragen van die vrachten aan de totale vracht. Dit is uitgewerkt per waterlichaam. De resultaten zijn dusdanig gepresenteerd dat niet alleen een inzicht wordt gegeven in de bronnen en hun aandeel, maar ook van de verhouding tussen puntbronnen, diffuse bronnen, doorbelasting (binnen het stroomgebied) en voorbelasting (buitenland en andere stroomgebieden)Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de aanbevelingen voor de komende jaren.Bijlage 1 geeft een overzicht van de waterlichamen en in bijlage 2 worden de resultaten perwaterlichaam gepresenteerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors