IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Litostratigrafie van de kwartaire afzettingen in de overgangszone tussen de kustvlakte en de Vlaamse Vallei in Noordwest-België
De Moor, G.; Heyse, I. (1974). Litostratigrafie van de kwartaire afzettingen in de overgangszone tussen de kustvlakte en de Vlaamse Vallei in Noordwest-België. Natuurwet. Tijdschr. 56: 85-109
In: Natuurwetenschappelijk Tijdschrift. L. Walschot/Natuur- en Geneeskundige Vennootschap: Gent. ISSN 0770-1748, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 

Abstract
    De auteurs tekenen aan de hand van zeer talrijke boringen een profiel dat zich uitstrekt van Zomergem over Maldegem tot Damme en stellen een lokale en niet-gehiërarchizeerde litostratigrafie op van de kwartaire afzettingen in de overgangszone tussen de kustvlakte en de Vlaamse Vallei. Die zone vormt een randgebied tussen de diepe, opgevulde pleistocene thalwegenstelseIs van de Vlaamse Vallei- kustvlakte en het aangrenzende heuvelgebied van Centraal West-Vlaanderen waar het tertiair substraat hoog oprijst. De sedimentologie en de kronostratigrafie van de litostratigrafische eenheden werd eveneens bestudeerd en het voorkomen en de superpositie van die eenheden geïnterpreteerd in het kader van de morfogenese en de morfokronologie van de Vlaamse Vallei.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors