IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Baai van Heist: advies demping geul
Janssens, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). Baai van Heist: advies demping geul. Versie 2.0. WL Adviezen, 765_32. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 16 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Advice text

Keywords
    Channels; Hydrodynamics; Numerical models; Sedimentation; Trends; ANE, Belgium, Knokke-Heist, Baai van Heist [Marine Regions]; Marine

Project Top | Authors 
  • Demping geul baai van Heist, more

Authors  Top 

Abstract
    Voor de kust van Heist heeft zich sinds de uitbouw van de buitenhaven van Zeebrugge ten gevolge van een sedimentatietrend een zandbank gevormd, die gescheiden wordt van het strand door een geul. Deze geul wordt als hinderlijk ervaren voor de plaatselijke watersportclub en het badtoerisme. Een mogelijke oplossing hiervoor is het opvullen van deze geul. In dit rapport wordt de sedimentatietrend in kaart gebracht en de invloed van de opvulling van de geul op het lokale stromingspatroon nagegaan aan de hand van een numeriek hydrodynamisch model.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors