IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een vergelijking van de waterkwaliteitsbepalende factoren van de watersystemen die afwateren op de Noordzee: een voorstudie
Leeuwen, N.F.M.; Molenaar, A.; Bleuten, W. (1995). Een vergelijking van de waterkwaliteitsbepalende factoren van de watersystemen die afwateren op de Noordzee: een voorstudie. Rijksuniversiteit Utrecht: Utrecht. 126 pp.

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Leeuwen, N.F.M.
  • Molenaar, A.
  • Bleuten, W.

Abstract
    Het gebied van onderzoek voor deze haalbaarheidsstudie strekt zich uit tot het ppervlaktewaterherkomstgebied van grote rivieren, uitmondend in de Noordzee en vallend onder het Noordzeeoverleg. Dit zijn de Rijn, Maas, Schelde, Elbe, Weser, Eems

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors