IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1999
(1999). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1999. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp.

Abstract
    Door de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde gaan er natuurwaarden verloren. Deze natuurwaarden worden elders gecompenseerd. Voortvloeiend uit de ondertekening van de bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde (NCPW) wordt een jaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar buitendijkse natuurcompensatie projecten, binnendijkse natuurcompensatie projecten en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP) / Kreekherstel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top