IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren: honderden bestrijdingsmiddelen in 2005
Schrap, S.M.; Tiesnitsch, J.; Staeb, J.A. (2006). Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren: honderden bestrijdingsmiddelen in 2005. RIZA-Rapport, 2006.20. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. ISBN 90-369-1355-1. 62 pp.
Part of: RIZA-Rapport. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling: Lelystad. ISSN 1383-7753, more

Available in  Authors 
    VLIZ: Non-open access 153843

Authors  Top 
  • Schrap, S.M.
  • Tiesnitsch, J.
  • Staeb, J.A.

Abstract
    Bestrijdingsmiddelen vormen nog steeds een groot probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door veranderingen in gebruik van diverse middelen is het noodzakelijk het beeld regelmatig te actualiseren. In totaal zijn ruim 200 bestrijdingsmiddelen in de screening meegenomen. De screening is uitgevoerd op 9 locaties in de rijkswateren, verdeeld over de vier stroomgebieden (Rijn, Maas, Schelde en Eems). Drie locaties worden ook gebruikt voor de inname van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors