IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Jaarboek 2003: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas
Hydrologisch Informatiecentrum (2004). Jaarboek 2003: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 263 pp.

Available in  Author 
Document type: Annual report

Keywords
  Flow rate; Hydrometry; Inland waters; Monitoring stations; Water levels; Belgium, Bruges Polders Basin; Belgium, Demer Basin [Marine Regions]; Belgium, Dender Basin [Marine Regions]; Belgium, Dijle-Zenne Basin; Belgium, Ghent Canals Basin; Belgium, IJzer Basin [Marine Regions]; Belgium, Leie Basin [Marine Regions]; Belgium, Lower Schelde Basin [Marine Regions]; Belgium, Meuse Basin [Marine Regions]; Belgium, Nete Basin; Belgium, Upper Schelde Basin [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
 • Hydrologisch Informatiecentrum, more

Abstract
  Het "Jaarboek 2003 - Hydrometrische waarnemingen" bevat de waterstanden en, wanneer ook debietbepalingen gebeuren, de debieten van:

  - de hydrometrische stations van het meetnet van de onbevaarbare waterlopen dat wordt beheerd door de afdeling Water (AMWA);
  - de hydrometrische stations van het meetnet van het HIC, die op de onbevaarbare waterlopen zijn ingeplant. De gegevens zijn samengebracht in jaaroverzichten met gemiddelde dag-, maand- en jaarwaarden van de hydrometrische stations, die ingeplant zijn in de volgende rivierbekkens::
  - IJzer
  - Brugse Polders
  - Leie
  - Gentse Kanalen
  - Bovenschelde
  - Dender
  - Benedenschelde
  - Dijle en Zenne.
  - Nete
  - Demer
  - Maas

  In de lijst van de gepubliceerde hydrometrische stations (blz. 4 en 5) staan alle stations, die in de beide boekdelen voorkomen.
  Zij zijn gerangschikt volgens stijgend HIC-identificatienummer.

  Naast waterstanden en eventueel ook debieten vindt men voor ieder station eveneens bijkomende interessante hydrologische kenmerken.Problemen i.v.m. de gegevenswinning worden toegelicht. Indien de debietsreeksen volledig en betrouwbaar zijn, worden onder de rubriek hydrologische karakteristieken enkele statistische parameters weergegeven.

  Voor de meeste stations worden ook de gemiddelde uurlijkse waterstanden en debieten in de gegevensbank bewaard. In tegenstelling tot de gemiddelde dagwaarden zijn deze uurwaarden niet opgenomen in het jaarboek om redenen van goed overzicht, maar kunnen zij op verzoek digitaal verstrekt worden. De gemiddelde dagwaarden kunnen ook ingekeken worden via de Hydronet-applicatie van de afdeling Water (http://www.mina.vlaanderen.be/instrumenten/data/hydronet/start.cfm).

  Tenslotte kan worden vermeld dat alle bijkomende inlichtingen steeds verkrijgbaar zijn bij het Hydrologisch InformatieCentrum en bij de afdeling Water.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author