IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal portant la cessation de la pêche de cabillaud dans la zone C.I.E.M. IIIa = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op kabeljauw in het I.C.E.S.-gebied IIIa
(1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de cabillaud dans la zone C.I.E.M. IIIa = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op kabeljauw in het I.C.E.S.-gebied IIIa. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1341): 6932-6935
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top