IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onder water, boven water. Relicten in een oude rivierpolder. Het verhaal van de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (prov. Oost-Vl.)
Verboven, H.; de Haan, A. (2012). Onder water, boven water. Relicten in een oude rivierpolder. Het verhaal van de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (prov. Oost-Vl.). Relicta (Bruss.) 9: 149-190
In: Relicta (Brussel). Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. ISSN 1783-6425, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 

Abstract
    Een van de streefdoelen van het geactualiseerde Sigmaplan is om het Zeescheldebekken in de toekomst beter te beveiligen tegen overstromingen. Vroeger ingedijkte valleigebieden worden daarom omgevormd tot gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG), met natuur als nevenfunctie. De herinrichting van deze gebieden door Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) is momenteel volop aan de gang. Hierdoor zal het voormalige cultuurhistorische landschap grondig veranderen. Rivierpolders stonden door hun lage ligging en het constante overstromingsrisico steeds weinig onder druk van bebouwing en infrastructuur en herbergen op die manier veel relicten uit vroegere tijdlagen. In opdracht van W&Z onderzocht het VIOE de overstromingsgeschiedenis en de cultuurhistorische ontwikkeling van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors