IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1a & 1b
Belgische Staat (2012). Initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1a & 1b. Definitief rapport. BMM/Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 81 pp.

Available in  Author 
Document type: Final report

Keywords
    Environmental assessment; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Belgische Staat

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author