IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Seizoenale aantalspatronen bij meeuwen langs de Vlaamse kust
Bosman, D. (2011). Seizoenale aantalspatronen bij meeuwen langs de Vlaamse kust. Vogelnieuws 16: 18-23
In: Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Author 

Keywords
    Gulls; Belgium, Het Zwin natuurreservaat

Author  Top 
  • Bosman, D.

Abstract
    De Vlaamse Noordzeekust is één van dichtstbevolkte kusten van Europa met een hoge verstoringsgraad als gevolg van allerlei toeristische activiteiten. Desondanks vormen de Vlaamse zandstranden en havens belangrijke habitats voor kustvogels met meeuwen als meest abundante groep. Enerzijds nemen meeuwen in dit ecologisch systeem de plaats in als toppredator, waardoor zij als indicator voor het wel en wee van het systeem kunnen beschouwd worden. Anderzijds heerst er een toenemende maatschappelijke bezorgdheid rondom de overlast die met name Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen veroorzaken. Het is onvoldoende bekend vanwaar de meeuwen komen die tot overlast zijn en in welke mate de gepercipieerde overlast overeenkomt met de verspreiding van de broedende meeuwen langs onze kust. Onderliggende gegevens over de verspreiding en het gedrag van ‘onze’ meeuwen werden en worden verzameld om de omvang en de ernst van het meeuwenprobleem in kaart te brengen en om tot een juiste aanpak ervan te komen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author